Zdzisława Kasperska

Okręg nr 10: Gorzew, Okołowice, Porszewice, Świątniki

Emerytowana nauczycielka. Zaangażowana w pracę w samorządzie gminnym – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pabianice w kadencji 2014-2018. Wieloletnia działalność w organizacjach non-profit. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz osób starszych i potrzebujących pomocy.

Wybrane sukcesy w kadencji 2014-2018:

 • bezpłatne szczepienie dziewcząt przeciw wirusowi HPV;
 • zrealizowanie programu z zakresu ochrony środowiska „Ratujmy kasztanowce”;
 • wprowadzenie ulg dla emerytów, rencistów ora bezpłatnych przejazdów dla seniorów w komunikacji podmiejskiej na trasie Konstantynów Łódzki–Pabianice;
 • sfinalizowanie wniosku o powołanie Gminnej Rady Seniorów i opracowanie Programu Karta Seniora Gminy Pabianice;
 • spopularyzowanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego i Ogólnopolskiej Karty Seniora;
 • wymiana wiat przystankowych w Porszewicach i Świątnikach.

Propozycje działań na kadencję 2018-2023:

 • sfinalizowanie budowy świetlicy Wiejskiej w Porszewicach;
 • doposażenie w sprzęt placów zabaw w Gorzewie (przy OSP), Porszewicach i Świątnikach;
 • urządzenie i wyposażenie w profesjonalny sprzęt siłowni plenerowych na działkach gminnych w Gorzewie (przy OSP) oraz Porszewicach i Świątnikach;
 • sfinalizowanie projektu budowy chodnika przy Drodze Powiatowej Nr 3314E na odcinku Porszewice od DK 71 w kierunku Lutomierska do granicy z Gminą Lutomiersk oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ww. drodze;
 • kontynuowanie starań o poprawę bezpieczeństwa na DK 71 poprzez budowę chodników i ścieżki rowerowej na odcinku Porszewice–Świątniki;
 • przebudowanie i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Świątnikach;
 • kontynuowanie działań zmierzających do uruchomienia komunikacji podmiejskiej w niedziele i święta na trasie Konstantynów Łódzki–Pabianice;
 • zabieganie i monitorowanie o rozbudowę Szkoły Podstawowej w Petrykozach (wybudowanie sali gimnastycznej, 4 sali dydaktycznych i stołówki szkolnej);
 • modernizacja obiektu OSP w Gorzewie oraz pomoc w uzyskaniu samochodu bojowego dla tej jednostki;
 • współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu pabianickiego zmierzająca do poprawy jakości życia osób starszych i potrzebujących pomocy;
 • pozyskanie lokalu na działalność Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice.

Dziękuję za okazane dotychczas zaufanie i proszę o głos 21.X