Mariusz Madaj

Okręg nr 13: Kudrowice

Mieszkaniec Kudrowic, 43 lata, żonaty, córka Aleksandra
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

Od urodzenia jestem mieszkańcem Kudrowic dzięki czemu znam potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Od ukończenia szesnastego roku życia działam w Ochotniczej Straży Pożarnej której od 2011 r. jestem prezesem. W latach 2014-2018 pełniłem funkcję radnego podczas tej kadencji udało się zrealizować następujące projekty:

 • przebudowę drogi powiatowej przez Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice;
 • rozbudowę sieci wodociągowej na nowo powstającym osiedlu;
 • rozbudowę kanalizacji sanitarnej od strony drogi powiatowej Piątkowisko–Żytowice ;
 • przebudowę drogi Kudrowice–Wymysłów;
 • powołano również radę seniorów;
 • opracowano i uchwalono program wymiany kotłów węglowych CO na piece nowej generacji;
 • wykonano koncepcję i wstępny projekt budowy gazociągu przez Kudrowice.

Wiem że jest jeszcze wiele do zrobienia dla polepszenia warunków życia w naszej miejscowości dlatego, jeżeli mi państwo zaufają po raz kolejny, w nadchodzącej kadencji 2018-2023 chciałbym zrealizować:

 • wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w kierunku szkoły w Piątkowisku;
 • wykonanie gazociągu przy współpracy z zakładem gazowniczym;
 • poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej na nowo powstającym osiedlu;
 • kontynuacja rozbudowy wodociągów i sieci kanalizacyjnej;
 • wyposażyć budynki użyteczności publicznej oraz w najbardziej kolizyjne miejsca na terenie gminy w sprzęt ratujący życie w postaci defibrylatorów.

Dziękuję za okazane dotychczas zaufanie i proszę o głos 21.X