Maria Lubowicka

Okręg nr 14: Konin, Majówka, Wola Żytowska

Wykształcenie wyższe rolnicze, zajmuję się pozyskiwaniem środków unijnych dla mieszkańców wsi, członek Rady Powiatu Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego, członkini Koła Gospodyń Wiejskich.

W ubiegłej kadencji byłam Radną Gminy Pabianice z okręgu wyborczego Wola Żytowska, Konin, Majówka. W tym czasie udało się nam zrealizować jakże istotne przedsięwzięcia, których byłam inicjatorką i pomysłodawczynią:

  • budowa drogi gminnej Wola Żytowska–Konin;
  • położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Wola Żytowska–Wymysłów Francuski;
  • pomoc przy opracowaniu projektu lokalnego przedsięwzięcia na rzecz społeczności wiejskiej Konina i Majówki;
  • pomoc przy wypełnianiu wniosków na przyłącza gazowe.

Jeżeli po raz kolejny zaufacie mi Państwo i powierzycie pełnienie tej odpowiedzialnej funkcji w nadchodzącej kadencji, chciałabym zrealizować:

  • budowę chodnika w sołectwe Konin–Majówka – na chwilę obecną projekt budowy chodnika w trakcie realizacji – dzięki moim staraniom;
  • wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze Wola Żytowska–Wymysłów Francuski;
  • wykonanie chodnika na drodze powiatowej 4911E od Żytowic do sklepu w Woli Żytowskiej;
  • utwardzenie drogi dojazdowej do pól Konin – Górka Pabianicka;
  • pomoc przy uzyskaniu środków finansowych na prace remontowe i wymianę sprzętu w świetlicy wiejskiej Wola Żytowska;
  • działania w kierunku pozyskiwania środków dla stowarzyszeń, grup nieformalnych działających na terenie gminy.

Znający mnie osobiście wiedzą, iż mogą mi zaufać i na mnie liczyć. Jestem do Waszej dyspozycji.

Dziękuję za okazane dotychczas zaufanie i proszę o głos 21.X