Marek Śpionek

Okręg nr 5: Rydzyny

Kandydując do Rady Gminy Pabianice, jako radny wsi Rydzyny, pragnę zająć się następującymi sprawami:

  • naprawa i rozbudowa dróg, budowa chodników, rozbudowa i naprawa oświetlenia przy drogach publicznych i osiedlowych;
  • budowa strażnicy OSP;
  • uregulowanie stosunków prawnych i zagospodarowanie obiektów użyteczności publicznej;
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • pozyskiwanie środków unijnych;
  • działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw;
  • pomoc i wsparcie dla rodzin wielodzietnych, osób starszych i samotnych, pomoc bezrobotnym;
  • wsparcie dla Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Pawlikowicach.

Wierzę, że dzięki Państwa poparciu w wyborach samorządowych oraz współpracy z wszystkimi organizacjami jak i osobami indywidualnymi,jesteśmy w stanie zdziałać bardzo wiele na rzecz mieszkańców Rydzyn oraz Gminy Pabianice.