Dlaczego kandyduję

Szanowni Państwo!

Od piętnastu lat jestem zawodowo związany z Gminą Pabianice. Okres ten to proces ciągłego nabywania wiedzy i doświadczenia dotyczących różnych aspektów działania samorządu.

Początkowo były to zadania związane z oświatą, kulturą oraz sportem, ale bardzo szybko zaangażowałem się również w dziedziny nie związane z moim pierwotnym zakresem obowiązków, a na które istniało zapotrzebowanie w Urzędzie Gminy. Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych oraz licznych szkoleń wyspecjalizowałem się również w zakresie zamówień publicznych, pozyskiwania środków z UE oraz zarządzania w administracji publicznej.

Gmina Pabianice, początkowo tylko miejsce pracy z czasem stawała się w coraz większym stopniu częścią mojego życia prywatnego. Poznałem tu wielu wspaniałych ludzi, którzy podobnie jak ja chcą, aby nasza mała ojczyzna się rozwijała i stawała coraz lepszym miejscem. Z czasem znajomości czysto służbowe przerodziły się w przyjaźnie. W pewnym momencie wspólnie z rodziną stwierdziliśmy, że jest to miejsce, z którym chcielibyśmy związać swoją przyszłość. A ponieważ jestem człowiekiem, który potrafi skutecznie realizować postawione sobie cele dziś jestem Waszym sąsiadem, mieszkańcem Kudrowic.

Podczas ostatnich 15 lat miałem okazję współpracować z wieloma osobami, którym na sercu leży dobro Gminy Pabianice. Choć nie na wszystkie sprawy mamy takie same poglądy, zawsze podziwiałem ich zaangażowanie i energię jaką wkładają w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Zaprosiłem ich do współpracy i wspólnie tworzymy Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Wieczorka. Jeśli obdarzą ich Państwo swoim zaufaniem, będą Oni skutecznie i godnie reprezentować Państwa interesy w Radzie Gminy Pabianice.

Jednak samorząd do swojego funkcjonowania obok Rady Gminy potrzebuje również sprawnego Urzędu Gminy. Urzędu, który jednocześnie będzie potrafił realizować ambitne inwestycje mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, sprawnie realizować usługi, które leżą w jego kompetencjach, a także na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi się Państwo borykają.

Warunkiem niezbędnym do stworzenia takiego urzędu jest, aby na jego czele stanęła osoba doświadczona, posiadająca rozległą wiedzę z wielu dziedzin, apolityczna, nie angażująca się w konflikty. Ktoś kto potrafi łączyć, a nie dzielić. A przede wszystkim ktoś, komu leży na sercu dobro Gminy Pabianice.

Dlatego postanowiłem kandydować na stanowisko Wójta Gminy Pabianice.

Dziękuję tym wszystkim, którzy od pewnego czasu widzieli we mnie osobę dostrzegającą potrzebę wielu zmian, zachowując jednak to co najlepsze i gwarantującą szacunek dla lokalnych tradycji. Osobę, która będzie potrafiła zarządzać gminą jak nowoczesną, wydajną firmą, ale jednocześnie wrażliwą na problemy pojedynczych mieszkańców. To dzięki zaufaniu jakim mnie obdarzono i wsparciu, które mi okazano staję dziś przed Państwem i proszę o głos w nadchodzących wyborach.

Z poważaniem
Marcin Wieczorek