Małgorzata Brandeburg

Okręg nr 12: Piątkowisko od nr 37 do końca

Mieszkanka Piątkowiska, mężatka, 2 córki Anna i Monika, syn Łukasz, członkini Koła Gospodyń Wiejskich.

Od urodzenia jestem mieszkanką Piątkowiska dzięki czemu dobrze znam mieszkańców tej miejscowości, ich potrzeby i problemy. Obecnie dostrzegam kilka z nich.

Jest to zagospodarowanie placu przy szkole i ogrodzenie go.
Po zakończeniu inwestycji dotyczącej budowy chodnika i przebudowy drogi w kierunku Wymysłowa należy zająć się wykonaniem chodnika od sklepu ABC w kierunku szkoły po lewej stronie drogi, co zwiększy bezpieczeństwo dzieci idących pieszo do szkoły, w szczególności na odcinku przy zakręcie i na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły.

Obecnie przy OSP Piątkowisko jest druga działka, chciałabym aby została ogrodzona i by docelowo stworzono na niej miejsce wypoczynku dla dorosłych i dzieci z altanką, siłownią plenerową i placem zabaw. Piątkowisko jest bardzo rozległą wsią, takie miejsce zapewniłoby dostęp do placu zabaw mieszkańcom z części miejscowości oddalonej od obiektu sportowego.

W minionej kadencji udało mi się zrealizować zakup działki dla OSP, na której jeszcze w tym roku stanie altanka i siłownia plenerowa. Wybudowany został chodnik przy drodze powiatowej w kierunku Wymysłowa i wykonano remont nawierzchni. Odbiór nastąpi do 30 października b.r. Na wspomnianej drodze uzupełniono również oświetlenie uliczne.

Potrzeby Piątkowiska, które się stale rozbudowuje i wymaga wciąż nowych inwestycji są na bieżąco przeze mnie poruszane na komisjach i Sesjach Rady Gminy. Dzięki dobrej współpracy z pracownikami Urzędu w kolejnej kadencji mam zamiar z jeszcze większym zaangażowaniem dbać o dobro naszej wsi.

Dziękuję za okazane dotychczas zaufanie i proszę o głos 21.X