Henryk Szafrański

Okręg nr 4: Jadwinin, Władysławów

59 lat, emerytowany strażak, własna działalność gospodarcza, rolnik, radny IV kadencji, sołtys wsi Jadwinin–Władysławów.

W minionej kadencji na terenie sołectwa Jadwinin–Władysławów miały miejsce następujące działania inwestycyjne:

  • dokończono budowę i wyposażono świetlicę wiejską w Jadwininie;
  • wybudowano oświetlenie drogi Bychlew–Jadwinin;
  • wybudowano nową nawierzchnię drogi Bychlew–Jadwinin;
  • wybudowano drogę wraz z odwodnieniem Bychlew–Terenin;
  • wykonano dokumentację budowy kanalizacji w drodze przy posesji nr 18 i 21;
  • wykonano dokumentację budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 485.

W przyszłej kadencji, gdybym został wybrany, planuję:

  • utwardzenie asfaltem drogi w okolicach posesji nr 18;
  • budowa chodnika;
  • budowa kanalizacji.

Dziękuję za okazane dotychczas zaufanie i proszę o głos 21.X