Donata Szczesik

Okręg nr 15: Huta Janowska, Janowice, Żytowice, Wysieradz

Mieszkanka Żytowic, mężatka, synowie Cyprian i Kornel, wykształcenie wyższe – magister pielęgniarstwa, 42 lata.

W latach 2010-2018 pełniłam funkcję Radnej Gminy Pabianice. W trakcie dwóch kadencji zrealizowałam następujące zadania:

 • wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w Żytowicach;
 • remont budynku uzdatniania wody w Żytowicach;
 • wykonanie ogrodzenia i parkingu przy szkole w Żytowicach;
 • budowa drogi Żytowice–Wysieradz;
 • budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Żytowicach – przy udziale środków unijnych;
 • przebudowa drogi powiatowej w Żytowicach – przy współudziale środków Powiatu oraz Gminy Pabianice;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze Żytowice – Janowice;
 • wykonanie siłowni zewnętrznej przy szkole w Żytowicach;
 • zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Żytowice przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 • remont strażnicy OSP Żytowice.

Moim celem w kadencji 2018-2023 jest:

 • zapewnienie wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej w Janowicach;
 • zainicjowanie inwestycji budowy sali gimnastycznej przy szkole w Żytowicach;
 • wykonanie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy OSP Janowice;
 • rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Żytowic i Janowic;
 • rozpoznanie sprawy dotyczącej gazyfikacji Gminy Pabianice;
 • wymiana tablic informacyjnych na terenie sołectwa Żytowice i Janowice.

Dziękuję za okazane dotychczas zaufanie i proszę o głos 21.X