Anna Marciniak

Okręg nr 11: Piątkowisko od nr 1 do nr 36, ul. Cynkowa, Miedziana, Mosiężna, Parkowa, Platynowa, Spiżowa, Stadionowa, Stalowa, Tytanowa, Złota

Mieszkanka Piątkowiska, emerytowana nauczycielka, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Piątkowisku. Stale współpracuję z organizacjami wiejskimi.

W latach 2014-2018 radna w Piątkowisku. W tych latach zrealizowano zadania, które postawiła sobie za cel:

 • nawiązano współpracę ze Starostwem Powiatowym w celu naprawienia drogi powiatowej biegnącej przez Piątkowisko;
 • dokończono remont chodnika przez wieś;
 • wybudowano ulicę Złotą i Stadionową;
 • wykonano na tych ulicach oświetlenie;
 • wykonano oświetlenie na ulicy Cynkowej;
 • wykonano remont odcinka drogi powiatowej.

Oprócz tego przez całą kadencję pracowałam na rzecz szerzenia kultury wśród mieszkańców gminy, poprzez organizowane co miesiąc wyjazdy do teatru. Rozwijała się współpraca ze szkołą – imprezy środowiskowe z udziałem uczniów i nauczycieli szkoły – Dzień Matki, Dzień Kobiet, wspólne czytanie lektur, tj. „Wesele” Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Żeromskiego.

Cały czas przyświecała mi myśl: „Praca radnego nigdy się nie kończy”. W dalszym ciągu chciałabym pracować dla mojej wsi i jej mieszkańców.

W przyszłej kadencji planuję:

 • budowa kanalizacji i oświetlenia na ul. Cynkowej;
 • budowa ul. Cynkowej i chodnika oraz remont ul. Stalowej;
 • budowa ul. Spiżowej, Tytanowej, Mosiężnej, Miedzianej i jej odwodnienie zgodnie z wykonanym projektem;
 • dokończenie oświetlenia na ul. Parkowej;
 • kontynuacja organizacji wyjazdów do teatru;
 • współpraca ze szkołą i organizacjami wiejskimi.

Dziękuj za okazane dotychczas zaufanie i proszę o głos 21.X