Andrzej Golewski

Okręg nr 9: Szynkielew

55 lat, ojciec dwóch Synów, Mieszkaniec Szynkielewa od 55 lat
Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Widzewie
Pracownik ZEC Pabianice od 35 lat
Radny w kadencji 2006-2010

SZANOWNI WYBORCY
Ponowny mój udział w wyborach do RADY GMINY spowodowany jest chęcią poprawy życia i bytowania mieszkańców naszej GMINY, a w szczególności naszej małej społeczności SZYNKIELEWSKIEJ.

Chciałbym zapewnić was drodzy wyborcy, że dołożę wszelkich starań żeby potrzeby naszej społeczności zrealizować w 100%. Priorytetem na naszym terenie jest zapewnienie komunikacji zbiorowej oraz modernizacja dróg i budowa chodników, chociażby przy drodze powiatowej nr 3308 E.

Drugi palący temat to utrzymanie porządku w GMINIE (koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych, likwidacja dzikich wysypisk). Chciałbym również doprowadzić do końca sprawę budowy świetlicy w SZYNKIELEWIE.

Tematów do realizacji jest sporo i nie sposób ich wszystkich wypisać. Myślę, że nasza mała społeczność SZYNKIELEWSKA jest trochę zapomniana przez władze GMINY PABIANICE, dlatego też razem z kandydatem na wójta panem MARCINEM WIECZORKIEM postaram się zmienić tą dysproporcję.

Żeby to zrealizować, liczę na wasze poparcie DRODZY MIESZKAŃCY SZYNKIELEWA.